Team coaching & activiteiten

 
Workshop

Team Coaching

In dit coachings traject pak ik met jullie als team jullie blokkades op, zoeken we naar jullie sterkste punten en werken we naar een waardering en ondersteuning van ieder in het team. Ik help een vertaalslag te maken voor cliënten en samen met jullie te zoeken naar een interwoven relatie tussen menselijkheid en professionaliteit.


Voor de intake betaal je alleen de reiskosten, hierin bekijken we of we een goede match zijn voor elkaar. Zo niet, geen probleem. Een klik is belangrijk om samen verder te kunnen.


Is er een klik? Dan gaan we samen aan de slag. We stippelen samen een pad uit die passend is bij jullie als team, geen enkel team is immers hetzelfde.

Schedule a Session