top of page

Groeipijn

Momenteel groei ik in mijn leven sneller dan dat ik in de afgelopen jaren heb gedaan. Dat is trouwens niet helemaal waar, want ik ben mentaal enorm gegroeid in die jaren, alleen is dat extern niet altijd op te merken. Vaak als ik terugkijk denk ik, jeetje ik heb toch eigenlijk veel stappen gezet in de tijd dat ik dacht stil te staan.

Nu groei ik ook extern, in mijn persoonlijke leven met nieuwe sociale contacten, in werk met nieuwe uitdagingen en een uitzicht op een nieuwe studie. Maar groei gaat ook vaak gepaard met groeipijn. En dat is net zoals de jaren hiervoor, vooral een intern gebeuren. Mijn negatieve gedachten groeien, ik raak sneller uit balans en mijn huishouden is chaotischer dan mijn normale gestructureerde chaos.

De kern in een gezonde balans te vinden in alles wat ik doe ligt in eerlijk zijn naar mijzelf. Waar een bepaalde mate van uit balans gaan hoort bij groei, is te ver uit balans gaan eigenlijk geen optie. Ik sta stil bij hoe het gaat, of alles wat ik doe ook echt moet of dat ik misschien niet duidelijk ben geweest in wat ik eigenlijk aan kan. En ik leer met elke dag dat ik duidelijker moet zijn in wat mensen kunnen verwachten van mij, zodat ik ze niet bij voorbaat al over mijn grenzen heen laat.


Soms ben ik te enthousiast, waardoor ik naast het stilstaan ook veel baat heb om met mijn omgeving te praten over hoe het met mij gaat. Familie, vrienden of mijn begeleider, het maakt niet uit, dat wat op dat moment passend is voor mij. Ze helpen mij vaak oude negatieve overtuigingen en mijn te hoge eigen verwachtingen te ondervragen en te bekijken of het ook echt kloppend is in de situatie die nu speelt. Want zelfs nu heb ik niet altijd direct door als ik te hard uit balans raak. Ik zie mijn mentale groei altijd als een loper op een koord. Als ik het gevoel heb te gaan vallen moet ik tijd creëren om mijn balans weer te vinden, zonder dat ik direct stil hoef te staan. Ik moet er alleen wel aandacht aan besteden. Zodra ik te hard loop, raak ik het overzicht kwijt en loop ik groter risico te vallen. En ik heb een vangnet, maar als het niet nodig is om te vallen, blijf ik liever met wat hulp lopen.

Ervaringsverhaal in nieuwsbrief #1 2020 van Zebra Voorlichting

2 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page